Leuk dat u er bent!
Welkom bij De Riggel!

Wie zijn we?   |    Contact    |    Over

De Riggel  |  Noorderkolonie 13  |  9663TT  |  Boven Pekela  |   0597-645245  |   info@deriggel.nl

Speelzaal de Ukkies   |   Diana Luth  |  06 - 4062 6965  |  ukkiespekela@stichtingpeuterwerk.nl

Uw bestuursleden in 2017

– Robert de Jonge - voorzitter per 1-9-2015

Gepiena Lubben-Siepel – vc. voorzitter – lid

– Nicolien Lubben – secretaris per 1-1-2000

– Ferdy Venema – penningmeester per 1-7-1998

– Christel Lohr-Kiewiet – Lid per 1-9-2009

– Jaap Lukens – Lid per 1-9-2009

– Ester Boekholt – Lid per 1-10-2015

Over de Riggel

Dorpshuis de Riggel is in 1984, op initiatief van het toenmalig gemeentebestuur van de gemeente Nieuwe Pekela en de inwoners, gebouwd om activiteiten te kunnen ontplooien op sociaal en cultureel gebied in de buurtschap Boven Pekela.

Dit initiatief kwam tot stand doordat de toenmalige accommodaties, te weten een café en een ontmoetingsruimte van de Nederlandse Hervormde Kerk waar o.a. de vroegere peuterzaal was gehuisvest, gingen sluiten.

De activiteiten die sindsdien in het dorpshuis worden gehouden voorzien in de lokale behoeften. We noemen de speelzaal met dagelijkse scholing, de activiteitengroep van de kerken, de dartclub, de marathonkaartcompetities, ouder- en jeugdactiviteiten, kinderspelweken, bruiloften en recepties en toneelrepetities voor mensen uit de dorpskern.

Dorpshuis De Riggel vervult binnen onze gemeenschap een belangrijke sociale functie. Het is dé ontmoetingsplek voor de inwoners van Boven Pekela. Jong en oud kunnen er terecht. Ook de mensen die weinig te besteden hebben en de avond op één kop koffie doorbrengen moeten zich bij ons thuis kunnen voelen.

Een volledig overzicht van wat er allemaal in ons dorpshuis gebeurt, vindt u in de bijlage.

Het dorpshuis, welke in 2001 is overgegaan in een stichtingsvorm, wordt volledig gerund door vrijwilligers. De gemeente Pekela is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw aan de buitenzijde, zoals o.a. de groenvoorziening en buitenreparaties. Het stichtingsbestuur heeft de taak om het interieur van het gebouw te onderhouden. Het bestuur heeft geen winstoogmerk en zal, indien mogelijk, telkens wanneer nodig en waar kan investeren in het gebouw. Belangrijk is dat de exploitatiekosten zo laag mogelijk blijven, zodat de beheerscommissie de Riggel draaiende kan houden in deze krimpregio, om zo als ‘motor’ te fungeren in deze dorpskern. De Riggel mag gemiddeld per week tussen de 200 en de 400 mensen verwelkomen in de doelgroep 3 t/m 99 jaar. Met pieken van maximaal 650 mensen per week.

 

Toekomst

Het stichtingsbestuur werkt constant aan verbetering en vooruitgang van het dorpshuis. Zo heeft het bestuur enkele jaren geleden met behulp van diverse fondsen verschillende projecten gerealiseerd zoals de vervanging van de toiletgroepen, bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte, een aanpassing van de entree t.b.v. minder validen en aanpak energieverbruik d.m.v. energiezuinige apparaten, zonnepanelen en verlichting.  

De Riggel wil de ‘spilfunctie’ voor nu en de toekomst behouden en zeker stellen voor onze dorpskern Boven Pekela. Dit proberen we te doen door de leefbaarheid in Boven Pekela, welke toch onderdeel uitmaakt van een 'krimpregio', te verbeteren, d.m.v. het ontplooien van het maximaal mogelijke op gebied van activiteiten en mensen samen brengen. Om dit mogelijk te maken willen we een bestaand initiatief, duurzaamheid en leefbaarheid, voorzetten om zo energieneutraal te worden daarom heeft het bestuur in 2017 weer een belangrijk project voor ogen waarin we meerdere elementen samenvoegen naar één groot project, o.a. dus in het kader van energieneutraliteit. Het gaat om een plan waarbij we een definitieve slag willen slaan om de energiekosten voor wat betreft gasverbruik op nul te brengen dan wel af te sluiten.

Wij willen dus verder verduurzamen! Eind 2015 zijn 56 zonnepanelen gelegd op de platte daken van de Riggel, hiermee zijn we ruim elektro neutraal geworden. Omdat de Riggel overcapaciteit met elektriciteit heeft, is in 2015 gekozen voor een warmtepomp airco in onze serre en de grote zaal. Hierdoor is het gasverbruik al sterk gedaald.

Vanaf 2012 is de energienota weliswaar gedaald n.a.v. de led aanpassingen en vanaf 2015 n.a.v. de bovenstaande maatregelen sterker gedaald. Door de besparingen konden we lagere huren en meer activiteiten realiseren zoals verderop in dit document aangegeven.

De volgende stap is energie neutraliteit. Ook voor gasverbruik. Doel is om het gasverbuik op nul te brengen en om het dorpshuis op die manier sterk en duurzaam de toekomst in te laten gaan.