Welkom bij De Riggel
 

De Riggel duurzaam!

De Riggel wil de ‘spilfunctie’ voor nu en de toekomst behouden en zeker stellen voor onze dorpskern Boven Pekela. Dit proberen we te doen door de leefbaarheid te verbeteren d.m.v. het ontplooien van het maximaal mogelijke op gebied van activiteiten en mensen samen brengen. Om dit mogelijk te maken willen we een bestaand initiatief, duurzaamheid en leefbaarheid, voorzetten om zo energieneutraal te worden. Daarom heeft het bestuur in 2017 weer een belangrijk project voor ogen waarin we meerdere elementen samenvoegen naar één groot project, o.a. dus in het kader van energieneutraliteit. Het gaat om een plan waarbij we een definitieve slag willen slaan om de energiekosten voor wat betreft gasverbruik op nul te brengen dan wel af te sluiten. Zo worden we duurzaam en toekomstbestendig! Bovendien  willen we vernieuwing in apparatuur en meubilair realiseren.

De Riggel is reeds voorzien van 56 zonnepanelen en 2 warmtepompen. Dit aantal willen we in ons plan uitbreiden naar 4 warmtepompen om het gebouw van warmte te kunnen voorzien. Door de overcapaciteit op electriciteit is de energieneutraliteit zo een mogelijkheid.

2015; Dorpshuis de Riggel in Boven Pekela heeft € 12.500,- van het Oranje Fonds en € 2.500,- van de gemeente Pekela ontvangen voor een heel pakket veranderingen die in en aan het dorpshuis worden aangebracht. De nadruk in het project ligt op duurzaamheid, vernieuwing & leefbaarheid. Het gaat om een plan waarbij het bestuur van de Riggel een slag wil maken om de energiekosten voor wat betreft elektriciteit definitief te drukken en vernieuwing in meubilair te realiseren.

Met behulp van deze bijdrage wordt het dorpshuis bijna elektroneutraal gemaakt, worden er nieuwe tafels en stoelen aangeschaft en wordt de barkoeling vernieuwd. Om het doel van verduurzamen en energieneutraliteit te bereiken zullen er 56 zonnepanelen worden geplaatst op de platte daken van het gebouw. Deze panelen voorzien de energiebehoefte van de accommodatie. Door de besparingen wat dit met zich meebrengt zal de Riggel de opbrengsten gaan investeren in nieuwe activiteiten en meer leefbaarheid in het buurtschap Boven Pekela. Bewoners zullen worden benaderd, o.a. tijdens de burendag op 26 september, om deze nieuwe activiteiten te gaan bedenken én óók voor het dorp te gaan organiseren. De Riggel is tevens nieuw meubilair nodig in de vorm van nieuwe tafels en nieuwe stoelen. Het huidige meubilair dateert uit 1996 en zijn versleten en sterk verouderd. Om in de behoefte te voorzien worden er o.a. een 30 tal nieuwe tafels aangeschaft.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Duurzaam Boven Pekela: Doe mee!

Boven Pekela in 10 jaar energieneutraal! Voor alle inwoners uit Boven Pekela (van Koppelsluus tot Deursnee). Wat is het voordeel om de woning energieneutraal te maken door middel van isolatie en het opwekken van het overig gebruik. Niet alleen het individueel voordeel, maar ook wat we door samenwerking  in Boven Pekela extra kunnen realiseren! Zo zijn er financieringsmogelijkheden, aanmeldmogelijkheid tot scans van de woningen waaruit een optimaal/onafhankelijk beeld naar voren komt van wat het beste te doen en uitvoering te geven aan de woning. Wie kinn ‘t en wie dunn ‘t!!  Meld u ook aan voor de energiescan!

Aanmelding energiescan             |            Check de folder!