Welkom
 
 

Wie zijn we?   |    Contact    |    Over

Planning/ afspraken: Nienke Venema-Nieboer: 06  274 01 684

De Riggel  |  Noorderkolonie 13  |  9663TT  |  Boven Pekela  |     info@deriggel.nl   |   Nienke; 06  274 01 684

Facebook:  facebook.com/deriggel 

De bestuursleden

– Gepiena Lubben-Siepel – vc. voorzitter 

– Ester Boekholt – secretaris

– Ferdy Venema – penningmeester

– Nicolien Lubben – lid/inkoop

- Alie Poelman - planning

- Jos Godrie - lid/accommodatie

Over de Riggel

De Riggel is in 1984, op initiatief van het toenmalig gemeentebestuur van de gemeente Nieuwe Pekela en de inwoners, gebouwd om activiteiten te kunnen ontplooien op sociaal en cultureel gebied in de buurtschap Boven Pekela.

Dit initiatief kwam tot stand doordat de toenmalige accommodaties, te weten een café en een ontmoetingsruimte van de Nederlandse Hervormde Kerk waar o.a. de vroegere peuterzaal was gehuisvest, gingen sluiten.

De activiteiten die sindsdien in het dorpshuis worden gehouden voorzien in de lokale behoeften. We noemen de speelzaal met dagelijkse scholing, de activiteitengroep van de kerken, de dartclub, de marathonkaartcompetities, ouder- en jeugdactiviteiten, kinderspelweken, bruiloften en recepties en toneelrepetities voor mensen uit de dorpskern.

Dorpshuis De Riggel vervult binnen onze gemeenschap een belangrijke sociale functie. Het is dé ontmoetingsplek voor de inwoners van Boven Pekela. Jong en oud kunnen er terecht. Ook de mensen die weinig te besteden hebben en de avond op één kop koffie doorbrengen moeten zich bij ons thuis kunnen voelen.

Het dorpshuis, welke in 2001 is overgegaan in een stichtingsvorm, wordt volledig gerund door vrijwilligers. De gemeente Pekela is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw aan de buitenzijde, zoals o.a. de groenvoorziening en buitenreparaties. Het stichtingsbestuur heeft de taak om het interieur van het gebouw te onderhouden. Het bestuur heeft geen winstoogmerk en zal, indien mogelijk, telkens wanneer nodig en waar kan investeren in het gebouw. Belangrijk is dat de exploitatiekosten zo laag mogelijk blijven, zodat de beheer commissie de Riggel draaiende kan houden in deze krimpregio, om zo als ‘motor’ te fungeren in deze dorpskern. De Riggel mag gemiddeld per week tussen de 200 en de 400 mensen verwelkomen in de doelgroep 3 t/m 99 jaar. Met pieken van maximaal 650 mensen per week.